พิธีรดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566