พิธีเปิดหน่วยรับบริจาคโรงพยาบาลพุทธโสธร มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข