พุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบน้ำถั่วเขียวจำนวน 200 ถ้วย