พ.ญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เดินตามรอยพ่อ”

พ.ญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ร่วม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“เดินตามรอยพ่อ” ในงานมนัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2559

ณ ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30น.

LINE_P2016127_151631