ยินดีต้อนรับ แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ด้วยความยินดียิ่ง