รบกวนห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง ในเขตบ้านโรงพยาบาล

รบกวนห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง ในเขตบ้านโรงพยาบาล