รพ.พุทธโสธร รับมอบงบประมาณปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษสามัญ ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร