รพ.พุทธโสธร ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา