รพ.พุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2/2566