รพ.พุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”