รพ.พุทธโสธร ให้บริการฉีดวัคซีน Long Acting Antibody (LAAB)