รพ.สต.บางพระ ร่วมกับ รพ.พุทธโสธร ร่วมกิจกรรมคัดกรอง ตา ไต เท้า