รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ อาหาร และน้ำดื่ม