รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ น้ำดื่มและเครื่องใช้อุปโภค