รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม