รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน