รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ ผลไม้ (มังคุด)