รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ ชุด PPE และน้ำดื่ม