รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ