รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ อาหารอิสลาม และน้ำดื่ม