รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ ผลไม้มังคุด เงาะ แอบเปิ้ล