รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย