รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ แอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม