รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

You may also like...