รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ (ดก.1) เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560