รับย้ายข้าราชการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รับย้าย หรือ รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รายละเอียด