รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลพุทธโสธร

  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลพุทธโสธร  รายละเอียด