รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฎิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)

  • รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฎิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) รายละเอียด