รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวช)

  • รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวช) รายละเอียด