รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม)

  • รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) รายละเอียด