รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท รายละเอียด

You may also like...