รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  รับสมัครนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท รายละเอียด

You may also like...