รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด