รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฎิบัติการที่ฝ่ายการเงินและพัสดุ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฎิบัติการที่ฝ่ายการเงินและพัสดุ (งานพัสดุ)รายละเอียด