รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียด