รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ(งานห้องบัตร) รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,738 บาท รายละเอียด

You may also like...