รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม

  • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม รายละเอียด
  • คุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม รายละเอียด