รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางของกล้องบันทึกภาพแบบมีหน่วยความจำในเครื่องพร้อมอุปกรณ์ ฯ

  • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางของกล้องบันทึกภาพแบบมีหน่วยความจำในเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ฯ รายละเอียด
  • กล้องบันทึกภาพแบบมีหน่วยความจำในเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ คุณสมบัติตามข้อกำหนด รายละเอียด