รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน (งบ Service Plan และบูรณการ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุน (งบ Service Plan และบูรณการ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด