ร้านปูกะเอ เบเกอรี่ มอบขนมเบเกอรี่ ทุกครั้งที่มีวัคซีนวัดสมาน