ลูกค้าร้านข้าวแกงพีทหม้อใหญ่บริจาคอาหารและเครื่องดื่ม