ลูกค้าร้านข้าวแกงพีทหม้อใหญ่ บริจาคอาหารและเครื่องดื่ม