ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ มอบ เงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19