ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ เกี๊ยวหมูเย็นตาโฟ และเค้กกล้วยหอมขนมเอย