ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ กระติกน้ำและน้ำผลไม้