ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ น้ำสมุนไพร เค้กกล้วยหอม