ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ข้าวมันไก่ เครื่องดื่ม