ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหารกล่อง น้ำดื่ม ขนม เครื่องดื่มเนสวิต้า และไมโล 3 in 1