ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ส้มตำ ไก่หมุน และข้าวเหนียว