ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ อาหารกล่อง และแซนวิช